سامانه جامع هم مقصدلطفا عبارت امنیتی را وارد نمایید

آموزشهای مجازی پیرامون خانواده
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
لینک عنوان درس نام استاد/اساتید
دانستنیهای دختر و پسر دکتر حبشی، دکتر انوشه، حجت الاسلام پناهیان، حجت الاسلام دهنوی، دکتر بانکی پور
مهارتهای زندگی حجت الاسلام عباسی، دکتر رزاقی، حجت الاسلام پناهیان، دکتر بانکی پور و ...
آشنایی با احکام خانواده براساس استفتائات مراجع معظم
مدیریت روابط خانواده حجت الاسلام عباسی ولده و دکتر رزاقی
آشنایی با عوامل استحکام خانواده حجت الاسلام عباسی، دکتر محمود برجعلی، دکتر رزاقی
آنچه قبل از ازدواج باید بدانیم دکتر کردی، دکتر محمود برجعلی
زنان و مردان؛ تفاوتها وتشابه ها دکتر حبشی
مروری بر مهارتهای زندگی دکتر محمود برجعلی و دکتر رزاقی